Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Tümü Tarihçe-Vizyon-Misyon

Tarihçe Yüksek Öğretim Kurulu 11/09/2009 tarih ve 029091-4304 sayılı yazısı Yürütme Kurulu kararı ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü açılmıştır. Yükseköğretim programlarına 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımları 18/02/2016 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 60 öğrenci alması izninin verilmesi ile öğretim hayatına başlamıştır. VizyonTürkçeyi kurallarına uygun ve etkili kullanabilen, çevresi ile olumlu iletişim kurabilen, bilimsel düşünebilme becerisi kazanmış, bilimsel çalışmalarda bilgi ve öğretim teknolojilerini kullanabilen bireyler yetiştirmektir.   Misyon Ana dili becerilerini ve öğretmenlik yeterlik düzeyini kazanmış, ülkesini ve insanları seven, sorumlulukların farkında olan, yapıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazanmış, milli, manevi ve ahlakî değerleri içselleştiren ve bu değerleri öğreten Türkçe öğretmeni yetiştirmek Türkçe Eğitimi Bölümü’nün misyonudur. 

...
Tümü Duyurular
Tümü Etkinlikler